Transakcijska analiza

Gre za teorijo osebnosti, ki pojasnjuje, kako smo ljudje kot osebnosti sestavljeni. Prav tako velja za razvojno teorijo in teorijo psihopatologije, ki nam ponuja razlago razvoja človeka od rojstva naprej in proces izoblikovanja osebnosti.

Pri svojem terapevtskem delu se po večini naslanjam na transakcijsko analizo (TA). TA je ena izmed svetovno bolj razširjenih psihoterapevtskih pristopov, ki jo je v 50. letih prejšnjega stoletja ustanovil Eric Berne (1910-1970). Berne je bil psihiater, ki je študiral psihoanalizo, kasneje pa začel razvijati svojo lastno smer psihoterapije - TA.
Gre za teorijo osebnosti, ki pojasnjuje, kako smo ljudje kot osebnosti sestavljeni. Prav tako velja za razvojno teorijo in teorijo psihopatologije, ki nam ponuja razlago razvoja človeka od rojstva naprej in proces izoblikovanja osebnosti.

4 področja transakcijske analize (TA)

  • psihoterapija (s posamezniki, pari, družinami in skupinami)
  • svetovanje (coaching, razvoj teamov, reševanje konfliktov …)
  • izobraževanje
  • organizacijsko področje (kjer je klient organizacija, posamezniki znotraj organizacije pa se vključujejo v proces individualnega coachinga in delavnic)

Osnovna filozofija transakcijske analize (TA) je:

  • ljudje so OK (jaz sem OK, ti si OK)
  • vsak ima sposobnost razmišljanja
  • ljudje odločajo o svoji usodi in odločitvah, se lahko spremenijo

Za TA prakso je najbolj značilna METODA DOGOVORA (pogodba), torej dogovor med klientom in terapevtom o tem, v katero smer bo potekal proces, kakšen naj bi bil cilj ter kakšna je udeleženost posameznika v njem.

Cilj TA je avtonomnost. Biti avtonomen pomeni biti samostojen, sam odločati o svoji usodi, prevzemati odgovornost za svoja dejanja, čustva in občutke ter zavračati vzorce, ki niso pomembni ali so celo neprimerni (nekonstruktivni) za naše življenje.

Po Berneu je resnično avtonomna tista oseba, ki dokaže, da je "sprostila ali si ponovno pridobila tri sposobnosti: ZAVEDANJE, SPONTANOST IN INTIMNOST."

Poleg TA pri svojem delu s klienti uporabljam tudi znanja in veščine, ki sem jih pridobila med usposabljanjem VOICE DIALOGA, PSIHODRAME ter vrste drugih treningov, delavnic in izobraževanj.Kontakt


DEUS, SVETOVANJE IN PSIHOTERAPIJA,
NIKA DEU S.P.


Prijazno hišnim ljubljenčkom
Lahko dostopno invalidom
Prijazno hišnim ljubljenčkom
Lahko dostopno invalidom